Υπερηχογράφημα ουροποιογεννητικού

Τα Ιατρεία του Ουρολόγου Χειρουργού Σταύρου Καζαντζίδη, διαθέτουν σύγχρονο εξοπλισμό για τη διενέργεια υπερηχογραφήματος, αναλόγως ΄των ευρημάτων της κλινικής εξέτασης κάθε ασθενούς από τον Ιατρό.

Διενεργούνται:

ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ