Ουροροομετρία

Η ουροροομετρία είναι η πιο απλή ουροδυναμική εξέταση και μας δίνει πληροφορίες για την ποιότητα της ούρησης. Πρόκειται για μη επεμβατική εξέταση που διενεργείται με το ουροροόμετρο, στο ιατρείο. Είναι ένα μηχάνημα που καταγράφει την ούρηση του ασθενούς, όταν αυτός ουρεί μέσα του.

Ουροροομετρία και πρόγραμμα αποτελεσμάτων
Ουροροομετρία ειδικό κάθισμα

Η ουροροομετρία μας δίνει μία αξιόπιστη αρχική εικόνα για το αν η ούρηση του ασθενούς γίνεται εύκολα ή όχι. Την κάνουμε συνήθως, όταν έχουμε αναφορά από τον ασθενή για συμπτώματα από το κατώτερο ουροποιητικό σύστημα όπως δυσκολία ούρησης, αίσθηση ατελούς κένωσης, επιτακτικότητα, διακοπές και παράταση του χρόνου ούρησης.                 

Ο ασθενής θα πρέπει πριν την εξέταση να πιεί αρκετό νερό για να κάνει μια συνηθισμένη, καθημερινή για εκείνον ούρηση στο μηχάνημα. Με την ουροροομετρία καταγράφονται διάφορες παράμετροι της ούρησης του ασθενούς, όπως η μέγιστη ροή των ούρων, ο μέσος όγκος ούρων ροής ανά δευτερόλεπτο,  ο συνολικός όγκος ούρων ούρησης κι ο χρόνος διάρκειας της ούρησης.

Μια παθολογική καμπύλη ούρησης κατά την ουροροομετρία, μπορεί να είναι η πρώτη εξέταση που θα εντοπίσει απόφραξη κατώτερου ουροποιητικού (υπερπλασία προστάτη, στενώματα ουρήθρας) ή ακόμη και δυσλειτουργία του εξωστήρα μυ. 

ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ