Κυστεκτομή – Διηθητικός Καρκίνος κύστης

Διηθητικός Καρκίνος Ουροδόχου κύστεως

Αφορά πιο επιθετικές και προχωρημένες μορφές της νόσου με κύριο χαρακτηριστικό του η διήθηση του μυϊκού χιτώνα και την κατ’ επέκταση διήθηση του τοιχώματος της ουροδόχου κύστεως, προοδευτικά από το βλεννογόνο προς τα εξωτερικά τοιχώματα της κύστεως και τον πέρι κυστικό χώρο.

Ο διηθητικός καρκίνος της ουροδόχου κύστεως είναι περίπου τέσσερις φορές συχνότερος στους άνδρες απ’ ότι στις γυναίκες, κυρίως άνω των 60 ετών και σε άτομα με οικογενειακό ιστορικό.

Ριζική κυστεκτομή

Στον διηθητικό καρκίνο της ουροδόχου κύστεως η θεραπεία είναι χειρουργική και είναι η ριζική κυστεκτομή, κατά την οποία γίνεται αφαίρεση ολόκληρης της ουροδόχου κύστης. Στον άνδρα αφαιρούνται επίσης ο προστάτης και οι σπερματοδόχες κύστεις, ενώ στη γυναίκα, η μήτρα, οι σάλπιγγες και οι ωοθήκες. Μπορεί να συνεπικουρείται ή επικουρείται από Χημειοθεραπεία.

Μετά την αφαίρεση της ουροδόχου κύστης καθίσταται αναγκαία η αντικατάστασή της με νέα κύστη από τμήμα λεπτού εντέρου (νεοκύστη) ώστε να είναι εφικτή η φυσιολογική έξοδος των ούρων από το σώμα και εάν αυτό δεν είναι εφικτό, τότε γίνεται εκτροπή των ούρων στο κοιλιακό τοίχωμα από όπου εκβάλλουν και συλλέγονται σε ειδικό εξωτερικό σάκο.

Η επέμβαση γίνεται με ρομποτική ή λαπαροσκοπική χειρουργική για τα καλύτερα δυνατά ογκολογικά αποτελέσματα.

Σε ασθενείς που οι συνοδές τους παθήσεις ή η ηλικία δεν επιτρέπουν τη διενέργεια κυστεκτομής, μπορεί να εφαρμοστεί εναλλακτικά μη ριζική θεραπεία διατήρησης της κύστεως με συνδυαστική τριπλή θεραπεία διάσωσης, διουρηθρικής εκτομής του όγκου, Χημειοθεραπείας και Ακτινοθεραπείας, η οποία έχει ανακουφιστικό χαρακτήρα και επιμηκύνει το προσδόκιμο ζωής.

ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ