Σταύρος Καζαντζίδης – Βιογραφικό

Χειρουργός Ουρολόγος, MD, FEBU

Πανεπιστημιακός Υπότροφος ΑΠΘ

Καζαντίδης Σταύρος ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
eeu

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

1
Certificate of attendance for Dr. Καζαντίδης Σταύρος ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
3
4
5
7
8
9
11
14
15
ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ