Ουρητηροσκόπηση

Η ουρητηροσκόπηση αποτελεί ενδοσκοπική επέμβαση η οποία πραγματοποιείται με το ουρητηροσκόπιο, ένα μικρής διαμέτρου ενδοσκοπικό εργαλείο. Γίνεται χωρίς τομή δέρματος και χρειάζεται συνήθως γενική αναισθησία.

Με τη βοήθεια ειδικής κάμερας, το εργαλείο που ονομάζεται ουρητηροσκόπιο, εισάγεται από την ουρήθρα και μπορεί να φτάσει στον ουρητήρα και στο νεφρό. Αποτελεί μια χειρουργική μέθοδο με λίγους κινδύνους και υψηλό ποσοστό επιτυχίας.

Εύκαμπτη ουρητηροσκόπηση

Ουρητηροσκόπηση για την αφαίρεση λίθων

Ενδοσκοπική λιθοτριψία νεφρού

Πραγματοποιείται κυρίως για την αφαίρεση λίθων από τον ουρητήρα ή το νεφρό. Το ουρητηροσκόπιο φτάνει στο σημείο που βρίσκεται ο λίθος και με τη χρήση Laser ή άλλων πηγών ενέργειας κατακερματίζεται ο λίθος. Τα κομμάτια αφαιρούνται με ειδικά καλαθάκια – λαβίδες. Στο τέλος της επέμβασης ο ουρολόγος αποφασίζει εάν θα τοποθετήσει εσωτερικά ένα ουρητηρικό στεντ (σωληνάκι) το οποίο αφαιρείται μετά από μερικές ημέρες. Η ουρητηροσκόπηση είναι ατραυματική και μπορεί να θεωρηθεί ελάχιστα επεμβατική.

Εύκαμπτη ουρητηροσκόπηση κι Εύκαμπτη ανάστροφη λιθοτριψία

 Ενδείκνυται για πρόσβαση στο ανώτερο ουροποιητικό σύστημα. Οι περισσότερες παρεμβάσεις πραγματοποιούνται υπό γενική αναισθησία. Η εύκαμπτη ουρητηροσκόπηση αποτελεί επιλογή για μεγάλους ενσφηνωμένους εγγύς ουρητηρικούς λίθους και  για λίθους των νεφρών. Είναι μια ενδοσκοπική , χειρουργική τεχνική,  χωρίς τομές ή τρύπες στο σώμα, που διενεργείται εξολοκλήρου διαμέσου της ουρήθρας.

Τα ενδοσκόπια τα οποία χρησιμοποιούνται για αυτή την επέμβαση είναι τα νεότερης γενιάς εύκαμπτα ουρητηροσκόπια. Πρόκειται για λεπτά ενδοσκόπια που φέρουν κάμερα, φωτισμό και δυνατότητα για χρήση εργαλείων μέσα από αυτά. Διαφέρουν από τα παλαιότερης γενιάς επειδή είναι λεπτότερα, μπορούν και κινούνται εύκολα (εύκαμπτα) και έχουν πολύ καλύτερη εικόνα. Για τους λόγους αυτούς μπορούν και φτάνουν μέχρι το νεφρό κάτι που μέχρι πριν μερικά χρόνια δεν ήταν εφικτό.  Ακόμη νεότερης γενιάς και περισσοτέρων δυνατοτήτων είναι τα μιας χρήσης εύκαμπτα βίντεο ουρητηροσκόπια, με προηγμένες δυνατότητες.

Η διαδικασία προσομοιάζει με τη συμβατική ουρητηροσκόπηση και απαιτείται γενική αναισθησία. Η εισαγωγή του εύκαμπτου ουρητηροσκοπίου γίνεται από την ουρήθρα, με τη βοήθεια ειδικών οδηγών συρμάτων και σωλήνων πρόσβασης, μέχρι το νεφρό. Στο νεφρό ανευρίσκεται ο λίθος, κατακερματίζεται και αφαιρείται. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να προηγηθεί της επέμβασης η τοποθέτηση ουρητηρικού stent (pig tail) για λίγες ημέρες, προκειμένου να επιτευχθεί ευκολότερη πρόσβαση στο ανώτερο ουροποιητικό.

Η νοσηλεία είναι σύντομη, συνήθως μιας ημέρας. Η επέμβαση της εύκαμπτης ουρητηροσκόπησης για λίθους νεφρού είναι πολύ ελαφρύτερη επέμβαση από τη διαδερμική λιθοτριψία.

Πότε πρέπει να γίνεται η ουρητηροσκόπηση;

Η ουρητηροσκόπηση αποτελεί μια πολύ αποτελεσματική και ασφαλή μέθοδο παρόλο που γίνεται με αναισθησία. Εφαρμόζεται σε λίθους που βρίσκονται στον ουρητήρα  ( ειδικά στο κατώτερο τριτημόριο) ή στο νεφρό. Με μεγάλη πιθανότητα επιτυγχάνεται ο πλήρης καθαρισμός από λίθους του ουρητήρα με μια μόνο επέμβαση. Επειδή τα κομμάτια αφαιρούνται κατά τη διάρκεια της επέμβασης, δε χρειάζεται συνήθως να περιμένουμε να αποβληθούν μόνα τους, όπως γίνεται με την εξωσωματική λιθοτριψία. 

Η ουρητηροσκόπηση δεν πρέπει να γίνεται όταν υπάρχει ενεργός ουρολοίμωξη, ενώ καλό είναι τα άντιαιμοπεταλιακά και αντιπηκτικά φάρμακα να διακόπτονται μερικές μέρες πριν το χειρουργείο σε συνεννόηση με τον γιατρό.

Ο ασθενής παραμένει στην κλινική με καθετήρα για περίπου 24 ώρες, στη συνέχεια αφαιρείται και  μπορεί να επιστρέψει στις καθημερινές του ασχολίες. Αρχικά μπορεί να υπάρχει αίμα στα ούρα, συχνουρία και δυσουρία που υποχωρούν σταδιακά μετά από λίγες ημέρες. Αν ο ουρολόγος έχει τοποθετήσει  ουρητηρικό stent (σωληνάκι) θα σας ενημερώσει για το πότε πρέπει θα αφαιρεθεί.

Πλεονεκτήματα της ουρητηροσκόπησης:

ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ