Ουρητηρικό stent (Pig tail)

Τοποθέτηση Ουρητηρικού stent (Pig tail)

Το αυτοσυγκρατούμενο ουρητηρικό stent ή pigtail είναι ένας πολύ μαλακός και λεπτός καθετήρας μήκους συνήθως 24 – 28 εκατοστών, του οποίου οι άκρες αγκιστρώνονται αυτόματα στη νεφρική πύελο και στην ουροδόχο κύστη. Τοποθετείται ενδοαυλικά για την απορροής των ούρων από το νεφρό στην κύστη, όταν υπάρχει λίθος, πήγματα αίματος ή όγκος του ουρητήρα που εμποδίζει την ομαλή ροή τους.

Η χρήση του pigtail είναι πολύ σημαντική ώστε μία απόφραξη νεφρού να μην οδηγήσει σε απώλεια της νεφρικής λειτουργίας αλλά και πριν ή μετά από μία επέμβαση στο νεφρό και στον ουρητήρα όταν υπάρχει κίνδυνος απόφραξης ή στένωσης του ουρητήρα.

 Η διάρκεια παραμονής του stent, εξαρτάται από την κάθε περίπτωση ξεχωριστά και μπορεί να αφαιρεθεί την επόμενη ημέρα της τοποθέτησης ή να παραμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα τριών ή και περισσοτέρων μηνών. Πρέπει όμως πάντα να αφαιρείται ώστε να μην προκαλέσει λοίμωξη ως ξένο σώμα ή συσσώρευση λίθων επάνω του. 

Η τοποθέτηση ουρητηρικού καθετήρα γίνεται στο χειρουργείο με αναισθησία. Διενεργείται με ταυτόχρονη χρήση ακτινοσκοπικού ελέγχου για  ορθότοπη τοποθέτηση και με την βοήθεια ειδικών ενδοσκοπικών οδηγών συρμάτων.

Το pigtail μπορεί να προκαλέσει δυσουρικές ενοχλήσεις στον ασθενή και ήπια αιματουρία,  αλλά η τοποθέτησή του για τη διάσωση του νεφρού τις περισσότερες φορές είναι αναγκαία.

 Τα ουρητηρικά stent αφαιρούνται με ευκολία και με τοπική αναισθησία στο Ιατρείο.

ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ