Λιθίαση Ουροδόχου Κύστης

Η λιθίαση της ουροδόχου κύστεως αφορά και στα δύο φύλα. Οι λίθοι της ουροδόχου κύστης είτε δημιουργήθηκαν στο νεφρό και πέφτοντας στην ουροδόχο μεγάλωσαν κατά τόπο, είτε δημιουργήθηκαν στην ίδια την ουροδόχο κύστη. Η δημιουργία των λίθων έχει συσχετιστεί με την ανεπαρκή κένωση της ουροδόχου κύστεως λόγω απόφραξης (στους άνδρες κυρίως λόγω Καλοήθους Υπερπλασίας του Προστάτη αλλά και λόγω στενωμάτων της ουρήθρας), ή λόγω νευρολογικών παθήσεων με υποσυστολία ή και ατονία του εξωστήρα μυ.

Οι λίθοι στην κύστη μπορεί να μη δώσουν καθόλου συμπτώματα και να διαγνωστούν κατά τη διενέργεια απεικονιστικών εξετάσεων για άλλες παθήσεις αλλά μπορεί να δώσουν και έντονα συμπτώματα, όπως πόνο κατά την ούρηση που αντανακλά στο πέος ή και το ορθό, λοιμώξεις, ακόμη και οξεία επίσχεση ούρων ή αιματουρία που αποτελούν επείγουσες καταστάσεις.

Διάγνωση λιθίασης ουροδόχου κύστεως

Η λιθίαση της Ουροδόχου κύστεως μπορεί να γίνει αντιληπτή σε πιθανό υπερηχογράφημα του ουροποιητικού ή σε αξονική τομογραφία κάτω κοιλίας σαν τυχαίο εύρημα. Σε κάθε περίπτωση όταν υπάρχουν απεικονιστικά ευρήματα, η οριστική διάγνωση γίνεται με εύκαμπτη διαγνωστική κυστεοσκόπηση, που μας δίνει πληροφορίες για την μορφολογία της ουρήθρας, της ουροδόχου κύστεως και το ακριβές μέγεθος του λιθιασικού φορτίου προκειμένου να επιλεγεί και ο τρόπος αφαίρεσης του.

Θεραπεία λιθίασης ουροδόχου κύστεως

Η απομάκρυνση των λίθων της Ουροδόχου κύστεως, από τον Ουρολόγο Χειρουργό Σταύρο Καζαντζίδη, γίνεται με ενδοσκοπική τεχνική, είτε με την βοήθεια μηχανικού λιθοτρίπτη είτε με την χρήση Laser δια μέσου λεπτής ίνας, επιτυγχάνοντας έτσι την θραύση των λίθων.

Και στις δύο περιπτώσεις η επέμβαση γίνεται μέσω της ουρήθρας, χωρίς εξωτερικές τομές, ενώ στην συνεχεία απομακρύνονται τα λιθιασικά θραύσματα και πάλι διουρηθρικά με το κυστεοσκόπιο. Για την επέμβαση απαιτείται νάρκωση.

ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ