Ενδοσκοπική Χειρουργική – Ενδοουρολογία

Η ελάχιστα επεμβατική χειρουργική στην Ουρολογία για το σύνολο σχεδόν των ουρολογικών παθήσεων, είναι η ενδοσκοπική χειρουργική ή γνωστότερη ως ενδοοουρολογία. Ενδοουρολογία σημαίνει ότι τα εργαλεία των χειρουργικών χειρισμών εισέρχονται στο σώμα από φυσικές διόδους, όπως είναι η ουρήθρα και χωρίς τομές ή οπές, φθάνουν μέχρι τον προστάτη, την ουροδόχο κύστη, τους ουρητήρες και τους νεφρούς,  για τη διενέργεια διαγνωστικών και επεμβατικών πράξεων. 

Οι επεμβάσεις γίνονται διουρηθρικά, αλλά και διαδερμικά, με άκαμπτα και εύκαμπτα ενδοσκόπια. Για τις διαδερμικές επεμβάσεις, δημιουργούνται μικροσκοπικές οπές, όπως ισχύει για τη διαδερμική νεφρολιθοτριψία. 

Στην ενδοσκοπική χειρουργική, τα ειδικά ενδοσκοπικά εργαλεία εισάγονται στο σώμα, ενώ ταυτόχρονα ο ασθενής μπορεί να βρίσκεται υπό ακτινοσκοπικό έλεγχο και υπερηχογραφική καθοδήγηση. Η ενδοσκοπική χειρουργική αποτελεί ξεχωριστή εξειδίκευση της Ουρολογίας και απαιτεί τον συνδυασμό της εμπειρίας με την διαρκή ενημέρωση κι εκπαίδευση, σε νέες τεχνικές, τεχνολογίες και σύγχρονα εργαλεία που θα κάνουν ευκολότερη τόσο την πρόσβαση όσο και το ίδιο το χειρουργείο.

Όλες οι μορφές λιθίασης των νεφρών, του ουρητήρα ή της κύστης και κάποιες μορφές όγκων του ουροποιητικού, μπορούν να αντιμετωπιστούν χειρουργικά με την ενδοουρολογία.

Τα πλεονεκτήματα της ενδοουρολογίας είναι:

Ενδοουρολογικές χειρουργικές επεμβάσεις που διενεργεί ο Χειρουργός Σταύρος Καζαντζίδης:

ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ