Ενδοσκοπική οπτική ουρηθροτομή

Οπτική ουρηθροτομή για στενώματα ουρήθρας με ή χωρίς την χρήση Laser

H Οπτική ουρηθροτομή είναι η ενδοσκοπική (χωρίς εξωτερικές τομές) επέμβαση για την αντιμετώπιση των στενωμάτων της ουρήθρας, όταν αυτά δεν ξεπερνούν σε μήκος το 1,5 εκ.

Η επέμβαση γίνεται στο χειρουργείο με γενική αναισθησία. Από την ουρήθρα εισάγεται ένα ενδοσκοπικό εργαλείο που φέρει μικροκάμερα και ειδικό μαχαιρίδιο. Φτάνοντας στο σημείο του στενώματος και διενεργούμε διάτομή αυτού είτε με το μαχαιρίδιο είτε ειδική ίνα Laser, ανοίγοντας κατά αυτόν τον τρόπο τον αυλό της ουρήθρας. ενώ ταυτόχρονα Εν συνεχεία τοποθετούμε καθετήρα για λίγες ημέρες μέχρι την ίαση της πληγής.
Η παραμονή στην κλινική εξαρτάται από την έκταση της βλάβης, ενώ αναλόγως με την έκταση, την θέση και την αιτία του στενώματος θα αποφανθεί ο Ουρολόγος πότε πρέπει να αφαιρεθεί και ο καθετήρας.

Η τεχνική είναι πολύ ασφαλής, αλλά η επανεμφάνιση του στενώματος αποτελεί συχνή επιπλοκή.

ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ