Καρκίνος Όρχεων

Κάθε ψηλαφητή μάζα στο όσχεο σε νέο άνδρα, ιδιαίτερα δε εάν είναι ανώδυνη κατά την πίεση, πρέπει αμέσως να ελέγχεται για την πιθανότητα κακοήθειας αρχικά με υπερηχογράφημα οσχέου που διενεργούμε στο Ιατρείο μας.
Η έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του όρχεως μπορεί συχνά να εξασφαλίσει την πλήρη ίαση. O καρκίνος των όρχεων είναι ένας σχετικά σπάνιος καρκίνος που όμως εμφανίζεται κυρίως στους νέους (15-35 ετών). Άτομο που εμφάνισε καρκίνο στον ένα όρχι, έχει εξαιρετικά υψηλό κίνδυνο να εμφανίσει και στον άλλο όρχι, όχι ταυτόχρονα αλλά σε μεταγενέστερο χρόνο.

Τα αίτια του καρκίνου των όρχεων παραμένουν άγνωστα. Παρόλα αυτά έχει αποδειχθεί πως άτομα που γεννήθηκαν με κρυψορχία, έχουν αυξημένη πιθανότητα ανάπτυξης καρκίνου στον κρύψορχι, ακόμη και εάν έχει επανέλθει χειρουργικά στη θέση του. Ενώ σύμφωνα με τις μελέτες η πιθανότητα εμφάνισης δείχνει να εξαρτάται από την ηλικία κατά την οποία διενεργήθει η επέμβαση αποκατάστασης της κρυψορχίας και να αυξάνεται όταν αυτή γίνεται καθυστερημένα ή σε μεγαλύτερη ηλικία.

Το κύριο σύμπτωμα συνήθως είναι η ανώδυνη σκληρή διόγκωση του όρχι . Σε πιο σπάνιες προχωρημένες περιπτώσεις μπορεί να συνοδεύεται από πόνο ή αίσθημα βάρους. Επίσης μπορεί να συνοδεύεται και από υδροκήλη, η οποία να καλύπτει την ψηλαφητή μάζα. Για τον λόγο αυτόν είναι αναγκαίο το άμεσο υπερηχογράφημα οσχέου.

Σε περίπτωση που υπάρξουν ευρήματα από την εξέταση, διενεργούνται περαιτέρω απεικονιστικές και εργαστηριακές εξετάσεις.

Θεραπεία καρκίνου όρχεος

Σε όλες τις περιπτώσεις απαιτείται χειρουργική εκτομή του όρχεος και ιστολογική του εξέταση, η οποία θα μας καθορίσει και τις απαιτούμενες συμπληρωματικές θεραπείες ( Χημειοθεραπεία, Ακτινοθεραπεία), που ενδεχομένως θα χρειαστούν.

Η επέμβαση είναι η υψηλή ορχεκτομή με πιθανή ταυτόχρονη τοποθέτηση ενθέματος από σιλικόνη στο σύστοιχο ημιόσχεο του αφαιρεθέντος όρχεος..
Η επέμβαση γίνεται συνήθως με γενική αναισθησία. Μέσω μιας μικρής βουβωνικής τομής αφαιρείται ο πάσχων όρχις κι εν συνεχεία τοποθετείται και σταθεροποιείται το ένθεμα στην περιοχή του οσχέου, ώστε να μην μετακινείται. Το χειρουργείο διαρκεί περίπου 1 ώρα και ο μέσος χρόνος νοσηλείας είναι μόλις μία (1) ημέρα.

Η ορχεκτομή στον ένα όρχι δεν επηρεάζει την παραγωγή τεστοστερόνης και σπέρματος στον άλλο όρχι.

ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ