Κιρσοκήλη – Μικροχειρουργική Αποκατάσταση

Η κιρσοκήλη είναι μια από τις συχνότερες παθήσεις σε νέους άνδρες που σχετίζεται με την ανδρική υπογονιμότητα, καθώς μπορεί να βλάψει σε βάθος χρόνου την σπερματογέννεση και να επιδεινώσει τις επιμέρους παραμέτρους του σπέρματος. Στην ουσία πρόκειται για παθολογική κιρσοειδή διάταση των φλεβών του φλεβικού δικτύου του όρχεως και τις περισσότερες φορές εμφανίζεται στην αριστερή πλευρά ή και αμφοτερόπλευρα.

Η σαφής σχέση μεταξύ αντρικής υπογονιμότητας και κιρσοκήλης δεν είναι γνωστή. Παρόλα αυτά οι μελέτες δείχνουν πως στην περίπτωση ανδρικής υπογονιμότητας όπου συνυπάρχει κιρσοκήλη, η χειρουργική αποκατάσταση της μπορεί να βελτιώσει τις παραμέτρους του σπέρματος σε υψηλό ποσοστό, κάτι το οποίο μπορεί να σχετίζεται και με τον χρόνο έναρξης και διάρκειας της νόσου.

Ενδείξεις για χειρουργείο κιρσοκήλης

Χειρουργική αποκατάσταση κιρσοκήλης με μικροχειρουργική τεχνική

Χειρουργική αποκατάσταση κιρσοκήλης με μικροχειρουργική τεχνική

Η θεραπεία της κιρσοκήλης είναι κατά βάση χειρουργική. Ο στόχος της χειρουργικής επέμβασης είναι η απολίνωση των κιρσοειδώς διατεταμένων σπερματικών φλεβών και κατά συνέπεια η διακοπή της αιματικής ροής σε αυτές.

Υπάρχουν διάφορες χειρουργικές τεχνικές για την αποκατάσταση της κιρσοκήλης αυτή όμως με τα καλύτερα αποτελέσματα, σύμφωνα με τις μελέτες, είναι η μικροχειρουργική αποκατάσταση με την χρήση μικροσκοπίου, που εφαρμόζει ο Ουρολόγος Χειρουργός Σταύρος Καζαντζίδης.

Η μικροχειρουργική τεχνική, θεωρείται από τους experts διεθνώς ως η μέθοδος εκλογής και είναι αυτή που εμφανίζει στατιστικά το χαμηλότερο ποσοστό επιπλοκών ή ακόμη και υποτροπών της νόσου. Αυτό επιτυγχάνεται διότι η επέμβαση πραγματοποιείται με πολύ μικρή υποβουβωνική τομή 2-3 cm και διεγχειρητικά με την χρήση του μικροσκοπίου, αναγνωρίζονται ευκολότερα και απολινώνονται περισσότεροι κιρσοί ενώ παράλληλα διατηρούνται με μεγαλύτερη ευκολία και ασφάλεια ο σπερματικός πόρος, οι αρτηριακοί κλάδοι και τα λεμφαγγεία.

Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω είναι ότι πως με την μικροχειρουργική αποκατάσταση της κιρσοκήλης με την χρήση μικροσκοπίου, έχουμε υψηλότερα ποσοστά βελτίωσης των επιμέρους παραμέτρων του σπέρματος καθώς και επίτευξης του αντικειμενικού σκοπού αντιμετώπισης της υπογονιμότητας, με υψηλότερα ποσοστά κυήσεων.

ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ