Διαδερμική νεφρολιθοτριψία (PNL)

Διαδερμική Νεφρολιθοτριψία (PCNL) για λίθους νεφρών

Η διαδερμική λιθοτριψία (PCNL) είναι μια ασφαλής και αποτελεσματική χειρουργική επέμβαση, που έχει σαν στόχο την αφαίρεση μεγάλων λίθων απευθείας από τους νεφρούς.

Το πλεονέκτημα της είναι, ότι ακόμη και πολύ μεγάλοι λίθοι αφαιρούνται συνήθως με μία μόνο επέμβαση. Η PNL πραγματοποιείται υπό γενική αναισθησία. Ωστόσο, σε σύγκριση με την εξωσωματική λιθοτριψία και την ουρητηροσκόπηση είναι πιο επεμβατική μέθοδος με μεγαλύτερο κίνδυνο επιπλοκών. Οι πιο συχνές επιπλοκές της διαδερμικής νεφρολιθοτριψίας είναι η αιμορραγία και πυρετός.

Συνιστάται:

Η διαδερμική νεφρολιθοτριψία δεν συνιστάται εάν ο ασθενής λαμβάνει φάρμακα για να αποτραπεί η πήξη του αίματος και δεν μπορεί να τα διακόψει, σε εγκυμονούσες γυναίκες και σε παχύσαρκους στους οποίους είναι δύσκολη η πρόσβαση στο νεφρό.

Πώς εκτελείται η διαδερμική νεφρολιθοτριψία

Η PCNL διεξάγεται υπό γενική αναισθησία. Δημιουργείται απευθείας πρόσβαση στο νεφρό μετά από παρακέντηση του με βελόνα νεφροστομίας και δημιουργίας καναλιού εργασίας κατόπιν διαδοχικών διαστολών. Μέσω αυτού εισέρχεται ειδικό εργαλείο, το νεφροσκόπιο με την βοήθεια του οποίου και κάνοντας χρήση λιθοτρίπτη υπερήχων ή Laser κατακερματίζουμε τον λίθο ή τους λίθους. Εν συνεχεία αφαιρούνται όλα τα λιθιασικά συγκρίματα και τοποθετείται ουρητηρικό stent (pig-tail) καθώς κι ένας σωλήνας διαδερμικής νεφροστομίας για λίγες ημέρες.

Μετά τη διαδερμική νεφρολιθοτριψία ο ασθενής θα παραμείνει στην κλινική για 1-2 μέρες

ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ