Κύστες Επιδιδυμίδας-Σπερματικού Τόνου

Όρχεις

Η κύστη επιδιδυμίδας και η κύστη σπερματικού τόνου, είναι καλοήθεις κυστικοί σχηματισμοί που εμπεριέχουν διαυγές υγρό. Κάποιες φορές μπορεί να υπάρχουν περισσότερες από μία, κύστες και κατά την ψηλάφηση, εντοπίζονται εκτός του όρχεως. Είναι καλοήθης πάθηση, αλλά απαιτείται κλινική κι απεικονιστική εξέταση με έγχρωμο υπερηχογράφημα από τον Ουρολόγο που θα επιβεβαιώσει την φύση τους.

Με την διενέργεια του υπερηχογραφήματος οσχέου στο Ιατρείο του κ. Καζαντζίδη, τίθεται η οριστική διάγνωση.

Οι κύστες, όταν είναι μικρές δεν προκαλούν κανένα σύμπτωμα. Αν μεγαλώσουν μπορεί να προκαλέσουν ενόχληση, αίσθημα βάρους ή και ήπιο πόνο στο όσχεο. Συνήθως δεν χρειάζονται αντιμετώπιση ενώ η θεραπεία τους στις περιπτώσεις που προκαλούν συμπτώματα είναι η χειρουργική εκτομή.

Μόνο στις περιπτώσεις αυτές συντρέχει λόγος να αφαιρεθούν χειρουργικά με νοσηλεία μιας ημέρας.

ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ