Λαπαροσκοπική Χειρουργική

Λαπαροσκοπική Χειρουργική στην Ουρολογία

Η λαπαροσκοπική χειρουργική στην Ουρολογία, μέσα σε δύο και πλέον δεκαετίες,  μετατράπηκε στην εξέχουσα χειρουργική τεχνική και στην Ελλάδα, αντικαθιστώντας τις περισσότερες από τις ανοιχτές χειρουργικές επεμβάσεις, μαζί με την ενδοσκοπική και τη ρομποτική ουρολογική χειρουργική. Ο κύριος λόγος είναι ότι οι χειρουργικές επεμβάσεις πλέον είναι πολύ λιγότερο τραυματικές διότι δεν υπάρχουν μεγάλες χειρουργικές τομές, παρά μόνο μικρές οπές. 

Αυτό, έχει ως αποτέλεσμα για τον ασθενή, πολύ μικρότερο μετεγχειρητικό πόνο, πολύ μικρότερο κίνδυνο επιπλοκών, λιγότερη αιμορραγία, πολύ καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα, ταχύτατη έξοδο από την κλινική, ανάρρωση και επαναφορά στην καθημερινότητα. 

Όλα τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα, να μπορούν να χειρουργηθούν πλέον και άτομα που λόγω ηλικίας ή γενικής κατάστασης υγείας, μια ανοιχτή χειρουργική επέμβαση, θα ήταν υψηλού ρίσκου.

Επιπλέον, λόγω των πολύ μικρών χειρουργικών οπών, σχεδόν μηδενίζει ο κίνδυνος μετεγχειρητικών κηλών ή άλλων παραμορφώσεων και είναι πολύ μικρότερος γενικά ο κίνδυνος επιπλοκών.

Προϋπόθεση για όλα τα παραπάνω, αποτελεί ο Ουρολόγος Χειρουργός, να είναι έμπειρος και εξειδικευμένος στη λαπαροσκοπική χειρουργική.

Πώς γίνεται η λαπαροσκοπική επέμβαση

Λαμπαροσκοπική Χειρουργική

Η επέμβαση γίνεται στο Χειρουργείο με γενική νάρκωση.

Ο Ουρολόγος Χειρουργός έχει πολύ καλύτερη εικόνα του χειρουργείου από ότι σε μία ανοιχτή επέμβαση. Από τις οπές από τις οποίες εισάγονται τα λαπαροσκοπικά μικροεργαλεία με την ενσωματωμένη κάμερα, επιτρέπεται στον χειρουργό να βλέπει καλύτερα και χωρίς την αιμορραγία που προκαλούν οι μεγάλες τομές, τον χειρουργικό χώρο. Μπορεί να μεγεθύνει την εικόνα και να φτάνει σε σημεία «τυφλά» έναντι του ανοιχτού χειρουργείου.  Με τα λαπαροσκοπικά μικροεργαλεία γίνονται πολύ λεπτότεροι και ακριβέστεροι χειρισμοί.

Οσο η τεχνολογία εξελίσσεται, προστίθενται στη «φαρέτρα» του χειρουργού νέα μικροεργαλεία που καθιστούν τις ουρολογικές επεμβάσεις εφικτές, ακόμη και σε παχύσαρκους που μέχρι πρότινος αποκλείονταν.

ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ