Βιοψία προστάτη

Βιοψία προστάτη αδένα για έλεγχο καρκίνου του προστάτη

Η βιοψία του προστάτη αδένα είναι η μόνη εξέταση που μπορεί να τεκμηριώσει τη διάγνωση του καρκίνου.

Διενεργείται με διορθική υπερηχογραφική καθοδήγηση, για να ελέγχεται και να οδηγείται η βελόνα βιοψίας στις ύποπτες περιοχές, κατά τη διάρκεια της επέμβασης.

Στις περιπτώσεις που συνδυάζουμε τη διαγνωστική ακρίβεια της πολυπαραμετρικής μαγνητικής τομογραφίας του προστάτη με τους υπερήχους, εφαρμόζουμε τη νεότερη μέθοδο βιοψίας που αποκαλείται Fusion βιοψία προστάτη. Η μέθοδος αυτή μας επιτρέπει να στοχεύσουμε σε συγκεκριμένες περιοχές του προστάτη, πετυχαίνοντας πολύ μεγαλύτερα ποσοστά ανίχνευσης εστιών καρκίνου προστάτη. Είναι μια μέθοδος που μας προσφέρει ακριβέστερη πλοήγηση κι εξασφαλίζει την ορθή διάγνωση, ακόμη και σε ασθενείς που έχουν ήδη υποβληθεί σε 2 ή 3 βιοψίες, χωρίς όμως ακριβή αποτελέσματα τα οποία κάποιες φορές μπορεί να είναι και ψευδώς αρνητικά.

Με τη βοήθεια ενός από τους πλέον σύγχρονους εξοπλισμούς,  ο Ουρολόγος Καζαντζίδης Σταύρος, στο Ιατρικό Διαβαλκανικό της Θεσσαλονίκης, διενεργεί βιοψίες προστάτη με την τεχνολογία Fusion (ή βιοψία σύντηξης εικόνας).

Με την μέθοδο αυτήν επιτυγχάνεται η συνένωση των εικόνων από την πολυπαραμετρική μαγνητική τομογραφία με ζωντανές υπερηχογραφικές εικόνες του ασθενούς. Οι βιοψίες αυτές λαμβάνονται με ειδική βελόνα, στοχευμένα,  από σημεία του προστάτη που βρέθηκαν να είναι ύποπτα, σύμφωνα με την προηγηθείσα πολυπαραμετρική μαγνητική. Με αυτό τον τρόπο κατευθύνεται η βελόνα βιοψίας με ακρίβεια στα ύποπτα σημεία, ενώ η θέση της προσδιορίζεται ανά πάσα στιγμή, στο χώρο του προστάτη και καταγράφεται.

Πλεονεκτήματα της Fusion βιοψίας προστάτη.

Τα πλεονεκτήματα αυτής της τεχνικής είναι πολλαπλά και ως επί το πλείστων προς όφελος του ασθενούς, ενώ η διαδικασία της βιοψίας δεν διαφέρει σχεδόν καθόλου για τον ίδιο τον ασθενή, σε σχέση με τον παλαιότερο τρόπο με τον οποίο κάναμε την βιοψία.

Με τον νεότερης γενιάς τεχνολογικό εξοπλισμό, για την διενέργεια βιοψίας Fusion, πλέον διαθέτουμε ένα χρήσιμο εργαλείο για την έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση, στην μάχη μας με τον Καρκίνο του Πρόστάτη. Έτσι μπορούμε να εφαρμόσουμε εγκαίρως την κατάλληλη θεραπεία στον ασθενή, χωρίς να χάνεται πολύτιμος χρόνος με επαναλαμβανόμενες βιοψίες προστάτη.

Βασική προϋπόθεση για να μπορούμε να εκμεταλλευτούμε στο επάκρο τις δυνατότητες που μας προσφέρει η συγκεκριμένη τεχνολογία, είναι να έχει προηγηθεί η κατάλληλη εκπαίδευση.

Ο ιατρός έχει ολοκληρώσει εκπαίδευση για την σωστή χρήση του συστήματος bkFusion, υπό την καθοδήγηση της εταιρείας  BK Medical, έτσι ώστε να μπορεί να ακολουθήσει σωστά τα βήματα μιας FUSION βιοψίας προστάτη.

Μετά τη βιοψία ο ιατρός θα σας δώσει σαφείς οδηγίες και αντιβίωση.

Τα δείγματα της βιοψίας στέλνονται σε Παθολογοανατομικό Εργαστήριο για ιστολογική εξέταση και θα δείξουν εάν υπάρχει κακοήθεια, καθώς και τα πλήρη χαρακτηριστικά της.

Η βιοψία του προστάτη διενεργείται στο χειρουργείο, συνήθως με μέθη και τοπική αναισθησία.

ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ