Ρομποτική Χειρουργική

Δεν θα ήταν υπερβολή να λέγαμε ότι η Ρομποτική χειρουργική χρησιμοποιείται κατά κόρον στην ειδικότητα της Ουρολογίας, καθώς πλεονεκτεί σημαντικά ακόμη και έναντι της Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής ως προς την αποτελεσματικότητα και την μείωση μετεγχειρητικών επιπλκών. Διεθνώς πλέον θεωρείται ως η πρώτη επιλογή σε κάποιες ουρολογικές επεμβάσεις όπως η προστατεκτομή, με το σημαντικό βέβαια μειονέκτημα ότι το κόστος της επέμβασης  με τη χρήση του ρομποτικού συστήματος DaVinci, είναι σημαντικά αυξημένο.

Για να χειρουργήσει με το ρομποτικό σύστημα DaVInci ένας Ουρολόγος, πρέπει πρωτίστως να είναι πιστοποιημένος για τη διενέργεια επεμβάσεων ρομποτικής χειρουργικής.

Certificate of attendance for Dr. Καζαντίδης Σταύρος ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Πώς λειτουργεί το σύστημα της «ρομποτικά υποβοηθούμενης χειρουργικής»:

Το ρομποτικό σύστημα, στη ρομποτική χειρουργική ουρολογία, αποτελείται από τρεις μηχανικές μονάδες.

Πρώτη μηχανική μονάδα

Η πρώτη είναι ένα σύστημα από 3 ή 4 ρομποτικούς βραχίονες.  Σε αυτούς μπορούμε και προσαρμόζουμε και εναλλάσσουμε χειρουργικά εργαλεία.  Τα εργαλεία αυτά, μέσα από ειδικές οπές (τρύπες), εισέρχονται στο σώμα του ασθενούς.  Ο ένας από τους μηχανικούς αυτούς βραχίονες έχει προσαρμοσμένη πάνω του την κάμερα. Μέσα από την κάμερα ο χειρουργός βλέπει το εσωτερικό του σώματος του ασθενούς που χειρουργεί.  Ο τρόπος με τον οποίο εισέρχονται τα εργαλεία στο σώμα του ασθενούς είναι περίπου ο ίδιος με τη λαπαροσκοπική χειρουργική.  Η σημαντική διαφορά είναι ότι τα μικροεργαλεία της ρομποτικής,  δίνουν την ελευθερία κίνησης του ανθρώπινου χεριού.  Μπορούν δηλαδή και κινούνται από τον καρπό και τα δάχτυλα του χειρουργού.  Αντιθέτως τα λαπαροσκοπικά εργαλεία είναι άκαμπτα και ακίνητα.

Δεύτερη μηχανική μονάδα

Η δεύτερη μονάδα αποτελείται από την κονσόλα χειρισμού του χειρουργού.  Έτσι, ο χειρουργός μπορεί να βλέπει και να κινεί τα εργαλεία της μονάδας με τους βραχίονες, που βρίσκονται μέσα στο σώμα του ασθενούς.  Ενώ ο χειρουργός κινεί τα χέρια του μέσα από ειδικά χειριστήρια, οι κινήσεις του μεταβιβάζονται μέσω υπολογιστή στα εργαλεία που βρίσκονται μέσα στο σώμα του ασθενούς.  Η όραση που έχει ο χειρουργός είναι πολύ καλύτερη και από το λαπαροσκοπικό χειρουργείο.  Είναι τρισδιάστατη, έχει μεγέθυνση και μπορεί και ελέγχεται η κάμερα από τον ίδιο και όχι από κάποιο βοηθό.  Επιπλέον, επειδή η κίνηση μεταβιβάζεται μέσω υπολογιστή είναι τελικά βελτιωμένη.  Ο τρόμος των χεριών του χειρουργού εξαλείφεται πλήρως. 

Υπάρχουν και δικλείδες ασφαλείας που προστατεύουν τον ασθενή.  Για παράδειγμα, όταν ο χειρουργός στρέψει το βλέμμα μακριά από την ειδική οθόνη, τα εργαλεία ακινητοποιούνται αυτόματα, έτσι ώστε να προληφθεί «ατύχημα».

Τρίτη μηχανική μονάδα

Η τρίτη μονάδα του ρομποτικού συστήματος είναι ένας πύργος, πάνω στον οποίο βρίσκονται μηχανήματα και εργαλεία απαραίτητα για την επέμβαση, καθώς και μια εξωτερική οθόνη η οποία δείχνει αυτό ακριβώς που βλέπει και ο χειρουργός.  Με αυτό τον τρόπο μπορούν και οι βοηθοί χειρουργοί να παρακολουθούν την επέμβαση και να παρεμβαίνουν όταν χρειάζεται.

ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ