Υπερηβικός Καθετήρας

Ο υπερηβικός καθετήρας είναι ένα εύκαμπτο ελαστικό σωληνάκι το οποίο τοποθετείται είτε χειρουργικά στην ουροδόχο κύστη μέσω πολύ μικρής κοιλιακής τομής είτε με υπερηχογραφική καθοδήγηση και παρακέντηση αυτής ώστε να επιτευχθεί η παροχέτευση των ούρων. Με τον υπερηβικό καθετήρα, συνδέεται ένας εξωτερικός σάκος συλλογής των ούρων. 

Ο υπερηβικός καθετήρας χρησιμοποιείται όταν, λόγω τραύματος ή λοίμωξης, δεν είναι εφικτή η τοποθέτηση ουρηθρικού καθετήρα και υπάρχει επείγουσα ανάγκη παροχέτευσής των ούρων της κύστεως. Επίσης ενδείκνυται σε ασθενείς με μόνιμο καθετήρα για την αποφυγή λοιμώξεων που είναι πιο συνηθισμένες με τους ουρηθρικούς καθετήρες.

ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ