Κύστες Νεφρών

Οι απλές κύστες στα νεφρά είναι συχνές, καλοήθεις και σπάνια προκαλούν πρόβλημα. Όταν μεγαλώσουν πολύ και ασκούν πιεστικά φαινόμενα είτε στον νεφρό είτε σε γειτονικά όργανα ή όταν μολυνθούν τότε εκδηλώνουν συμπτώματα ή επιπλοκές.

Ανευρίσκονται σε τυχαίο υπερηχογραφικό έλεγχο και με μεγάλη συχνότητα κυρίως σε ηλικίες άνω των 50 ετών.

Τα συμπτώματα σε μεγάλες ή φλεγμένουσες κύστες είναι ο πυρετός, ο πόνος στην πλάτη, στα πλευρά, στην άνω κοιλιακή χώρα, η συχνουρία ή η αιματουρία

Οι επιπλοκές που μπορεί να προκαλέσει μία κύστη νεφρού προκύπτουν από την πίεση που μπορεί να ασκεί σε αυτό, όπως η υδρονέφρωση. Λόγω απόφραξης των ούρων που δεν μπορούν να εκρεύσουν από το πάσχων νεφρό, με χρόνιο άλγος στην σύστοιχη περιοχή, λοίμωξη μέχρι και υψηλή αρτηριακή πίεση.

Νεφρός Ουρητήρας Cysts

Το υπερηχογράφημα νεφρού δείχνει τα χαρακτηριστικά μίας κύστης. Εάν υπάρχουν ύποπτα ευρήματα, διενεργείται αξονική τομογραφία με σαφή ταξινόμηση της επικινδυνότητας αυτής σύμφωνα με την κλίμακα Bosniac. Εάν δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, απλά η κύστη παρακολουθείται σε τακτά χρονικά διαστήματα από τον Ουρολόγο.

Μια μεγάλη σε μέγεθος κύστη που επηρεάζει τη λειτουργία των νεφρών, πρέπει να συρρικνωθεί με παρακέντηση και παροχέτευση αυτής ή να αφαιρεθεί με χειρουργική επέμβαση.

Ο ουρολόγος Χειρουργός Σταύρος Καζαντζίδης, αντιμετωπίζει τις κύστες νεφρών με δύο τεχνικές:

ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ