Στην Ακαδημία ORSI για ρομποτική χειρουργική

Στην Ακαδημία ORSI για ρομποτική χειρουργική

Αναμνηστική φωτογραφία του Ουρολόγου Χειρουργού Σταύρου Καζαντζίδη στις εγκαταστάσεις της Ακαδημίας ORSI στο Βέλγιο, μαζί με άλλους Ουρολόγους Χειρουργούς από όλη την Ευρώπη που συμμετείχαν στην εκπαιδευτική διαδικασίας εξειδίκευσης στην Ρομποτική Ουρολογία, από όπου έλαβε και την διεθνή πιστοποίηση για τη διενέργεια ρομποτικών ουρολογικών επεμβάσεων.

ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ