Νεφροστομία

Η τοποθέτηση διαδερμικής νεφροστομίας είναι η ιατρική πράξη όπου μέσω του δέρματος εισάγουμε έναν καθετήρα (σωληνάκι) απευθείας στο νεφρό ώστε να αντιμετωπιστεί η απόφραξη και να αποφευχθεί η μόνιμη βλάβη ή και η καταστροφή του. Συνήθως εφαρμόζεται όταν δεν είναι εφικτή για διαφόρους λόγους, η τοποθέτηση ουρητηρικού stent (Pig tail).

Η νεφροστομία εφαρμόζεται σε καταστάσεις με υδρονέφρωση,  τραυματισμούς του ουρητήρα, όγκους ή λίθους που προκαλούν τέλεια απόφραξη στον νεφρό ή στον ουρητήρα, ή σε περιπτώσεις που χρήζουν ουρητηρικού stent αλλά η τοποθέτηση του είναι αδύνατη.

Η τοποθέτηση νεφροστομίας διενεργείται στο Χειρυργείο με τοπική αναισθησία ή και μέθη και πάντα υπό υπερηχογραφική και ακτινοσκοπική καθοδήγηση για τον ιατρό. Ο καθετήρας μεταφέρει και παροχετεύει τα ούρα σε έναν πλαστικό σάκο έξω από το σώμα.  

Η αφαίρεση της νεφροστομίας είναι ανώδυνη και γίνεται από τον Ουρολόγο στο ιατρείο, ανάλογα με την περίπτωση.

ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ