Αιματουρία

aimatoouria

Αιματουρία - Που οφείλεται και γιατί είναι επείγον πρόβλημα;

Αιματουρία ονομάζεται η ύπαρξη ερυθρών αιμοσφαιρίων στα ούρα που διαπιστώνονται είτε δια γυμνού οφθαλμού, είτε μετά από γενική εξέταση ούρων.


Η αιματουρία μπορεί να οφείλεται σε διάφορες παθήσεις του ουροποιητικού όπως την λιθίαση, νεοπλασίες ή στα πλαίσια άλλων παθολογικών καταστάσεων εκτός του ουροποιητικού όπως αιματολογικές παθήσεις και διαταραχές της πήξης.


Όταν η αιματουρία είναι μεγάλη, τότε εμφανίζεται ως ολική, άσχετα από την προέλευσή της και η βαρύτητα της μπορεί να διαφέρει σε κάθε περίπτωση. Τα ούρα μπορεί να χρωματίζονται λιγότερο ή περισσότερο κόκκινα ή να δίνουν την εντύπωση καθαρού αίματος. Σημείο μεγάλης αιματουρίας είναι ο σχηματισμός πηγμάτων τα οποία εάν προέρχονται από τους νεφρούς, είναι δυνατόν να μοιάζουν με μακαρόνια. Εάν προέρχονται από τη κύστη, έχουν ακανόνιστο σχήμα και πολλές φορές περιγράφονται ως «κομμάτια συκωτιού».


Στη βαριά αιματουρία ο ασθενής χρήζει νοσηλείας κατά την οποία τοποθετείται ειδικός καθετήρας με πλύσεις συνεχούς ροής, για την έκπλυση των πηγμάτων του και για να αποφευχθεί η δημιουργία νέων. Εάν η αιματουρία δεν μπορεί να ελεγχθεί τότε ο ασθενής πρέπει επειγόντος να υποβληθεί σε πλήρη απεικονιστικό κι ενδοσκοπικό έλεγχο για την διάγνωση κι αντιμετώπιση της αιτίας που προκαλεί την αιματουρία ενώ ταυτόχρονα να μεταγγιστεί εφόσον κρίνεται αναγκαίο. Επί ενδείξεων ο ασθενής πρέπει να υποβληθεί σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση.

ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ